torsdag, november 06, 2008

På fem minuter...

...denna morgon hinner jag bli kommenterad av fyra människor, tre i min närmaste närhet, om denna min blogg. Tydligen skriver jag för en publik och det är spännande. Vad som är än mer intressant är den tolkning vissa texter för med sig. Är det mig du menar var det två som sa i mun på varandra. Och dessa rutor...
Plockar väl som alltid det som kommer ur mig från de innersta rummen. Antingen det är ägt eller lånat. Det mest intressant är väl de faserna i sitt liv där handlingar, åsikter, beteende förändras. Kommer förändringen då inifrån eller pådyvlas den av utanförstående. Rubbas våra fundament så mycket att sprickorna syns på utsidan. Tillåter vi oss att riva delar som står på ostadig grund eller löper vi som inverterade hästmyror runt grunden och täpper till alla luckor. Blir stressnivån av förändring så hög att status quo är enda lösningen, alltid...
Det konstnärliga uttrycket är väl den bästa föreningen av två världar [eller flera]. Möjligheten att leka förändring utan att tvingas genomföra den privat. I rollen som skapare är testversioner tillåtna och provokativa utspel applåderas. Om du kan din sak. Annars blir omdömet lätt bedövande och smärtan stor. Men återigen är det då bara att byta skepnad och vips är du klar för ett nytt scenario. I vart fall på ett teoretiskt plan.
Som betraktare eller ska vi drista oss till att säga delaktig besökare av kultur och liknande egenterapeutisk konstnärligt verksamhet kan vi med större respekt men mer arbete låta oss påverkas. Enklare att köpa en serie produkter eller varför inte ett helt livskoncept från Smart än att sakta värdera om fundamentet du står på håller för en noggrannare granskning.
Att delta och kommentera istället för att köpa och konsumera borde införas som en del av socialstyrelsens och försäkringskassans kamp för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. 

Inga kommentarer: