lördag, februari 14, 2009

Berlin...

...är en smältdegel. En dag avverkad. Kyla. Mänskligt liv i urbana kläder. Svetten strålar ut från fasaderna. Här arbetas. Mänskligt kapital förvandlas till nya former. Industriell process mer än kommersiell.

Inga kommentarer: