lördag, mars 22, 2014

Den stillsamma vardagstornadon......har börjat sin vardagliga resa. Kanske ett stötande sätt att se det på, men det ÄR vulgärt att leva tillsammans med andra människor. Latinets vulgaris, som översatt till svenska blir alldaglig, är egentligen ett rackarns vackert ord för att få lite sprätt på trivialiteterna. Och förresten. Vem bestämmer ett ords egentliga innebörd. Avsändare eller mottagare. Morgontidningen eller kvällsblaskan. Finns det ett facit vi ska förhålla oss till, eller bör vi tillåta oss att vara med å skriva i boken om historiens vingslag. Det flaxande som var viktigt för oss. Där och då!

Inga kommentarer: